Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

I. - 22.06.2021r.

 

  • Protokół nr 2 - z wyboru oferty w II postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

          (załącznik)

 

 

II. - 18.06.2021r.

 

  • Protokół nr 1 - II postępowanie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

          (załącznik)

 

 

III. - 09.06.2021r.

 

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

IV. - 08.06.2021r.

  • Zawiadomienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

          (załącznik)

 

V. - 02.06.2021r.

  • Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy dla cz. I i II, z dnia 02.06.2021r

          (załącznik)

 

VI. - 15.04.2021r.

 

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

VII.

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 30.03.2021r

          (załącznik)

 

VIII.

 

IX.

  • Zapraszamy do składania ofert w II postępowaniu

           ( dokumenty w zakładce "do pobrania")

 

X.

 

XI.

 

XII.

 

XIII.

  • Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 02.12.2020r.

- pismo z odpowiedzią

- karta gwarancyjna

- umowa załącznik nr 7 (zmiana w § 19)

 

 XIV.

  • Uprzejmie informujemy, iż w zakładce "Do pobrania" umieszczono odpowiedzi na pytania oraz pliki załączników w formie edytowalnej