Ułatwienia dostępu

Do pobrania

I. - 23.02.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOTYCZY II POSTĘPOWANIA

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Wersja edytowalna

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

- Wersja edytowalna

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wersja edytowalna

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

 

przy ulicy Katowickiej 32

 

- pismo AAB.6743.362.2020,

 

- pismo AZ.4125.91.2020,

 

- decyzja nr 600/2020 AAB.6740.716.2020

 

 

Zajęcie działek gruntu

 

- pismo ANR.6852.65.2020,

 

Nakaz PINB odnośnie rozbiórki oficyny mieszkalnej

 

PINB.IV- 7356/233/2017/2018 z dnia 11.09.2018 r.

 

Pisma Wydziału Architektury UM Bytom odnośnie braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

i zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej z dnia 19.06.2020 r. :

 

Głęboka 1      – pismo AAB.6743.194.2020;

Głęboka 3      – pismo AAB.6743.196.2020;

Głęboka 5A    – pismo AAB.6743.197.2020;

Katowicka 61 – pismo AAB.6743.195.2020;

Matejki 31     – pismo AAB.6743.202.2020;

Matejki 33     – pismo AAB.6743.199.2020;

Matejki 35     – pismo AAB.6743.201.2020;

Matejki 37     – pismo AAB.6743.200.2020;

Matejki 41     – pismo AAB.6743.198.2020;

 

Zagospodarowanie terenu

Pismo Wydziału Architektury UM Bytom odnośnie braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

i zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej z dnia 22.09.2020 r.

 

- AAB.6743.351.2020

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM I GŁĘBOKA 1

TOM II GŁĘBOKA 3

TOM III GŁĘBOKA 5A WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KWARTAŁU (GŁĘBOKA, KATOWICKA, MATEJKI)

TOM IV KATOWICKA 32

TOM V KATOWICKA 61

TOM VI MATEJKI 31

TOM VII MATEJKI 33

TOM VIII MATEJKI 35

TOM IX MATEJKI 37

TOM X MATEJKI 41

11.Załącznik nr 11 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13 Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną

 

 

 

II.

 

 

III.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku

 

przy ulicy Katowickiej 32

 

- pismo AAB.6743.362.2020,

 

- pismo AZ.4125.91.2020,

 

- decyzja nr 600/2020 AAB.6740.716.2020

 

 

Zajęcie działek gruntu

 

- pismo ANR.6852.65.2020,

 

Nakaz PINB odnośnie rozbiórki oficyny mieszkalnej

 

PINB.IV- 7356/233/2017/2018 z dnia 11.09.2018 r.

 

Pisma Wydziału Architektury UM Bytom odnośnie braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

i zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej z dnia 19.06.2020 r. :

 

Głęboka 1      – pismo AAB.6743.194.2020;

Głęboka 3      – pismo AAB.6743.196.2020;

Głęboka 5A    – pismo AAB.6743.197.2020;

Katowicka 61 – pismo AAB.6743.195.2020;

Matejki 31     – pismo AAB.6743.202.2020;

Matejki 33     – pismo AAB.6743.199.2020;

Matejki 35     – pismo AAB.6743.201.2020;

Matejki 37     – pismo AAB.6743.200.2020;

Matejki 41     – pismo AAB.6743.198.2020;

 

Zagospodarowanie terenu

Pismo Wydziału Architektury UM Bytom odnośnie braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

i zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej z dnia 22.09.2020 r.

 

- AAB.6743.351.2020

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM I GŁĘBOKA 1

TOM II GŁĘBOKA 3

TOM III GŁĘBOKA 5A WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KWARTAŁU (GŁĘBOKA, KATOWICKA, MATEJKI)

TOM IV KATOWICKA 32

TOM V KATOWICKA 61

TOM VI MATEJKI 31

TOM VII MATEJKI 33

TOM VIII MATEJKI 35

TOM IX MATEJKI 37

TOM X MATEJKI 41

11.Załącznik nr 11 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13 Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną